Örebro Läns Grafikgrupp
Om medlemmar

För medlemmar

Bild ur utställningen GRAFIK TILL TUSEN: "Vila en stund", torrnålsgravyr av Tage Pettersson.


Örebro Läns Grafikgrupp (ÖLG) är en ideell förening som  driver en verkstad för grafisk konst, den enda i Örebro med omnejd.

Verkstaden är arbetsplats och mötespunkt för konstgrafiskt verksamma i länet. Den har utrustning för bl a koppartryck, stenlito, plåtlito, fotogravyr, fotopolymer, viskositetstryck och högtryck. Var medlem arbetar där med sina bildprojekt i perioder. Föreningen arrangerar utställningar, kurser m.m. för att sprida konstintresse och fördjupa kunskaper kring den grafiska konsten.

Verkstan ligger på Tullängsgatan 4 i samma hus som Komtek, granne med Tullängsskolan. Se karta.

Är du grafiker och vill bli medlem, kontakta oss. Vill du lära dig grafik så kan vi anordna kurser i grafiska tekniker och verkstadskunskap.Örebro Läns Grafikgrupp
Tullängsgatan 4
702 25 ÖREBR0
orebro.grafikgrupp@gmail.com
Bankgiro: 350 - 8777
Postgiro: 72 80 84 - 5

Ordförande:
Tage Pettersson
Östanbergsvägen 17
703 75 ÖREBRO
Tel: 070-755 74 00

Webbansvarig

vernissagekort