Kerstin Gustavsson

Gäddestav.26
703 48 Örebro
 076-368 52 97

Etsning: "Den andra önskningen"
21x15 cm

Örebro Läns Grafikgrupp, Tullängsgatan 4, 702 25 Örebro