Mattias Käll
Arbetar med konst i flera olika former där grafik är ett av uttryckssätten. Arbetar gärna abstrakt och återkommer ofta till naturens eller människokroppens former. Arbetar till vardags som illustratör.

Riddarbergsgatan 11
703 63 Örebro
Tel: 019-670 82
073-509 51 12
mattias@mattiaskall.se
www.mattiaskall.se

Torrnål: "En herde och tre herdar om natten".
10 x 15 cm. 2005

Torrnål: "Ensam man och svan".
15 x 10 cm. 2005


Örebro Läns Grafikgrupp, Tullängsgatan 4, 702 25 Örebro