Mirjam Lidén
Östanbergsvägen 17
703 75 Örebro
Mirjam.L@telia.com
 

Collografi: "Ekorre"
10 x 10 cm

Örebro Läns Grafikgrupp, Tullängsgatan 4, 702 25 Örebro