Tage Pettersson
Östanbergsvägen 17
703 75 Örebro
Tel: 070-755 74 00
TagePe@telia.com
 

?

?

Efter folkhemmet?

Vi ser byggnader och människor omkring oss och tror att det här är samhället. Men där finns ingenting att se som förklarar den samhällsförändring vi känner.

Förändringen har skett, och pågår, innanför våra ögonlock. Det är där, i våra egna tankar, i vår tro om hur det är och våra föreställningar om hur det ska vara, som det rivs och byggs.

Där inne, i en sluten benhåla där synsinnet inte fungerar, är ljuset och mörkret av en annan sort.

Det verkliga samhället - som bryr sig - är inte det vi bor i. Det är det som bor i oss.

Torrnålsgravyr ur sviten "Efter folkhemmet" : Kvinnan betalar
14,5 x 14,5 cm

Örebro Läns Grafikgrupp, Tullängsgatan 4, 702 25 Örebro