Lotta Schortz
Landbotorpsallén 9 B
702 26 ÖREBRO
Tel: 019-3310 73
Etsning
18 x 24 cm

Örebro Läns Grafikgrupp, Tullängsgatan 4, 702 25 Örebro